เกี่ยวกับเรา

สถาบันสอนเพ้นท์เล็บ เรียนทำเล็บ BSA NAIL ART ACADEMY เป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าในด้านการเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการตกแต่งเล็บ เป็นสถาบันที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานความเป็นสากลระดับโลก

BSA NAIL ART ACADEMY เริ่มก่อตั้งและดำเนินการสอนมาตั้งแต่ โดยได้รับการแต่งขึ้นให้เป็นสมาคมความงามและสปา รับรองโดยกระทรวงมหาดไทยและอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย คุณวรรณิภา หะมาลา หรือครูมด ครูมด เป็นผู้ที่มีความชอบและมีความสนใจในเรื่องการตกแต่งเล็บ จึงได้เดินทางไปเรียนรู้ ในเรื่องศิลปะการตกแต่งเล็บ อยู่หลายประเทศ เพื่อที่จะเก็บรวบรวม ความรู้ นวัตกรรม และเทคนิคต่างๆ โดยจะนำมาพัฒนาจนเกิดเป็นหลักสูตรช่างทำเล็บมืออาชีพที่มีมาตรฐานความเป็นสากลสูง

สถาบันสอนเพ้นท์เล็บ เรียนทำเล็บ

ในหลักสูตรการเรียนทำเล็บนั้นทางสถาบันเน้นสอนแบบ Step by step จะมีการสังเกตตัวของผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและบกพร่องในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะหาทางแก้ไขและถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลนั้นๆได้อย่างตรงจุด และส่งเสริมทักษะความถนัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด ผู้เรียนทุกคนจะได้เรียนรู้พื้นฐานทฤษฎีละปฏิบัติ เรียนรู้ในเรื่ององค์ประกอบและความสมดุลในการออกแบบทรงเล็บ และไม่ว่าผู้เรียนไปเจอสถานการณ์หน้างานแบบไหนมั่นใจว่าผู้เรียนจะสามารถแก้ไขหรือออกแบบให้งานออกมาดีเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าได้

ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 14-20 วัน และทางสถาบันเน้นสอนให้จนกว่าตัวของผู้เรียนนั้นสามารถทำได้ โดยที่ไม่กำหนดเรื่องของระยะเวลาและชั่วโมงเรียน สอนให้ไม่จำกัดชั่วโมง และเมื่ออยากกลับมาทบทวนอีกรอบ สามารถเข้ามาทบทวนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ครูมดและทีมอาจารย์มองเห็นว่า การมีวิชาชีพนั้นทำให้เราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง สามารถหารายได้มากกว่าการทำงานประจำ ช่วยลดอัตราการว่างงานในสังคม จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาสถาบันและหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่เสมอเพื่อคงความเป็นมาตรฐานสากล ช่วยส่งเสริม นำพา ผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านอาชีพการทำเล็บให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดทุกท่าน

 

add line